Welkom

Welkom op de website van Pensioenfonds Detailhandel. Anders dan misschien wordt gedacht van een pensioenfonds, zitten wij niet in een ivoren toren, maar zijn we een nuchtere organisatie, gevestigd in Utrecht. Wat wij belangrijk vinden, is een goed pensioen voor onze deelnemers.

“Wij streven naar een goed pensioen voor onze deelnemers”

– André Snellen, Werkgeversvoorzitter & Henk van der Kolk, Werknemersvoorzitter

Wie in de detailhandel werkt, bouwt automatisch pensioen op bij het Pensioenfonds Detailhandel. Dit doet de werknemer door elke maand een percentage van het brutosalaris opzij te leggen. Op het salarisstrookje staat hoeveel dat is. Ook de werkgever draagt bij aan deze maandelijkse pensioenpremie. Samen wordt zo aan een inkomen gebouwd voor het moment dat een werknemer in de detailhandel met pensioen gaat. Dit bedrag komt bovenop de AOW. Een maandelijkse vergoeding die iedere Nederlander van de overheid ontvangt.

Inmiddels zijn ruim 30.000 werkgevers aangesloten bij het Pensioenfonds Detailhandel. Net als circa 310.000 werknemers, 115.000 gepensioneerden en 800.000 slapers. Daarmee beschikt het pensioenfonds over een vermogen van ca. 29,2 miljard euro en is één van de grootste pensioenfondsen van Nederland. Om pensioen in de toekomst uit te kunnen betalen, wordt deze som geld in onder andere aandelen belegd. Het uitgangspunt daarbij is zo min mogelijk risico en een zo hoog mogelijk rendement.

Het pensioenfonds is opgericht op 1 januari 1972 en statutair gevestigd in Utrecht. Het pensioenfonds is lid van de Pensioenfederatie.

2020-08-10T11:11:56+02:0016 mei 2018|