Wezenpensioen

Bij overlijden hebben de kinderen van een werknemer recht op wezenpensioen. Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand van overlijden en loopt door tot het kind 18 jaar wordt. Studerende kinderen die per week meer dan 20 uur dagonderwijs of een beroepsopleiding volgen, hebben recht op wezenpensioen tot maximaal hun 27ste jaar.

Kinderen
Met kinderen wordt bedoeld:

  • uw eigen en geadopteerde kind(eren); en
  • stief- en pleegkinderen die u als eigen kinderen opvoedt.

Hoogte wezenpensioen
Het wezenpensioen bedraagt 20% van het partnerpensioen. Zijn er meer dan vijf kinderen die recht hebben op wezenpensioen, dan wordt het totaal van de vijf wezenpensioenen over alle kinderen verdeeld. Als beide ouders overleden zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Ieder kind krijgt dan 40% van het partnerpensioen.

2020-03-11T14:11:15+01:0009 juli 2018|