Nieuwe rechtsvorm

Als u van rechtsvorm verandert, heeft dat fiscale en administratieve gevolgen. Een verandering van rechtsvorm meldt u altijd bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. U informeert ook het pensioenfonds.

Neem contact met ons op
Neem bij een verandering van rechtsvorm direct contact met ons op. Dit kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail.

Wilt u de volgende gegevens aan ons doorgeven:

  • Het nieuwe nummer van de Kamer van Koophandel.
  • Het vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel.
  • Het loonheffingsnummer.

In de meeste gevallen vindt er een nieuwe inschrijving plaats. U ontvangt dan een formulier Bedrijfsonderzoek met het verzoek dit in te vullen en naar ons terug te sturen. Zodra wij dit formulier hebben ontvangen, beoordelen wij of uw bedrijf onder de verplichte pensioenregeling valt. Binnen drie weken ontvangt u hierover bericht van ons.

Valt u onder de verplichte pensioenregeling, dan ontvangt u een nieuw werkgeversnummer en nieuwe inlogcodes. Nadat de nieuwe rechtsvorm is ingeschreven, kunt u uw werknemers aanmelden.

Fusie of bedrijfsovername
Een fusie of bedrijfsovername kan per geval verschillen. We kunnen u hiervoor geen algemene richtlijnen geven. We vragen u daarom om ook in dit geval contact met ons op te nemen.