Aanvullende pensioenregeling

Werkgevers kunnen deelnemen aan onze aanvullende pensioenregeling. Met deze regeling bouwen werknemers pensioen op over het salaris boven het maximum loon Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) tot een salaris van €110.111,-. Deze aanvullende pensioenregeling is een collectieve regeling. Daarmee is bepaald dat deze regeling voor alle werknemers geldt met een salaris boven het maximum loon Wfsv. Voor deze aanvullende pensioenregeling wordt een uitvoeringsovereenkomst gesloten.

Voor wie?
De aanvullende pensioenregeling is voor werknemers die meer verdienen dan het maximum loon Wfsv én deelnemen aan de verplichte regeling van het pensioenfonds. Ook parttime werknemers kunnen deelnemen aan de regeling. Het maximum loon Wfsv wordt dan evenredig berekend. Het actuele maximum loon Wfsv vindt u in het premieoverzicht bij Rekencijfers.

Voorwaarden
Voor de aanvullende pensioenregeling gelden dezelfde voorwaarden als voor de verplichte regeling. Ook zijn risico’s als arbeidsongeschiktheid en overlijden op basis van het inkomen gedekt.

Pensioenpremie
De premie voor de aanvullende pensioenregeling vindt u in het pensioenoverzicht bij Premies. U kan met uw werknemers afspraken maken over de verdeling van de premie.

Meer weten?
Meer informatie over de aanvullende pensioenregeling? Bel dan met de Werkgeversdesk via telefoonnummer 050- 522 50 98 of stel uw vraag per e-mail: werkgever@pensioenfondsdetailhandel.nl.

Informatie voor werknemers
Het pensioenfonds zorgt ervoor dat u alle informatie heeft die voor uw werknemers van belang is. Werknemers ontvangen elk jaar een pensioenoverzicht. Het pensioen dat in de aanvullende pensioenregeling is opgebouwd, is verwerkt in het verplicht opgebouwde pensioen en wordt dus niet apart vermeld.

2020-03-11T14:03:56+01:0030 mei 2018|