Betaaldata

Op welke data wordt mijn pensioen bijgeschreven?

In 2019 wordt uw pensioen op de volgende data bijgeschreven. Wanneer het pensioen op uw rekening staat, is afhankelijk van uw bank. Houd er rekening mee dat het pensioen rond feestdagen wat later kan worden bijgeschreven.

Verhoging pensioen:

Pensioenfonds Detailhandel heeft het pensioen per 1 januari 2019 verhoogd met 0,10%. Dat is terug te vinden op de uitkeringsspecificatie van februari 2019. De nabetaling over de maand januari staat onder onder ‘correctie’ op deze specificatie. Er wordt op 21 februari 2019 uitbetaald.

Loonheffing en premie zorgverzekering

Pensioenfonds Detailhandel betaalt loonbelasting en premie zorgverzekering voor u aan de Belastingdienst. U hoeft door deze loonheffing minder of geen inkomstenbelasting te betalen. Hoeveel loonheffing u betaalt, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. U betaalt ook premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Wij houden alleen de inkomensafhankelijke bijdrage in. Meer informatie over belastingtarieven vindt u op www.belastingdienst.nl.

 AOW

Naast uw pensioen krijgt u een AOW-uitkering van de overheid. Deze uitkering wordt maandelijks op uw rekening gestort. Uw geboortedatum bepaalt wanneer uw  AOW-uitkering ingaat. Meer informatie over de hoogte en opbouw van uw  AOW-uitkering vindt u op de site van de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl.

Rekeningnummer wijzigen

U kunt het rekeningnummer wijzigen waarop de pensioenuitkering binnenkomt. Geef dit schriftelijk aan ons door. Vermeld uw pensioennummer bij het pensioenfonds en het oude en nieuwe rekeningnummer. Stuur een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee en een rekeningafschrift van uw nieuwe rekening.

Bruto-/nettospecificatie

In januari ontvangt u van ons een bruto-/nettospecificatie. U ziet hierop hoe uw pensioenuitkering is opgebouwd en welke inhoudingen er zijn. Deze specificatie ontvangt u ook bij wijzigingen hoger dan 25 eurocent. 

Jaaropgave

Als gepensioneerde geeft u jaarlijks uw inkomen door aan de Belastingdienst. Ieder jaar ontvangt u hiervoor een jaaropgave van ons. Daarop vindt u een aantal vaste onderdelen, zoals gegevens over uzelf en de bedragen die worden uitgekeerd. Heeft u de jaaropgave niet ontvangen vóór 31 maart? Of heeft u de jaaropgave nodig na een overlijden? Neem dan contact met ons op via het contactformulier

Betaaldata 2019

23 januari
21 februari
21 maart
23 april
23 mei
20 juni
23 juli
22 augustus
23 september
23 oktober
21 november
20 december