Corona-loket: werkgevers 

Utrecht, 19 maart 2020

Door de ontwikkelingen rondom het Corona-virus (COVID-19) heeft Pensioenfonds Detailhandel maatregelen genomen. Werkgevers die tijdelijk minder, of geen pensioenpremie kunnen betalen, komen in aanmerking voor uitstel van betaling. Deze werkgevers kunnen een betalingsregeling treffen met Pensioenfonds Detailhandel. Bijvoorbeeld door de premiebetaling uit te stellen van 14 dagen naar zestig dagen. Neem daarvoor contact op met de Corona-desk van Pensioenfonds Detailhandel, bereikbaar via betalen@pensioenfondsdetailhandel.nl of tussen 9:00 en 17:00 via telefoonnummer 088-1168381.

2020-03-27T17:53:26+01:00