Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3Welkom bij Pensioenfonds Detailhandel.

Is je nieuwe werkgever aangesloten bij Pensioenfonds Detailhandel? Dan blijf je gewoon pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Detailhandel. Maar is je nieuwe werkgever niet aangesloten bij Pensioenfonds Detailhandel, dan stopt jouw pensioenopbouw bij dit pensioenfonds. Je hoeft je hier geen zorgen over te maken. De pensioenrechten die tot dan toe zijn opgebouwd, zijn jouw rechten.

Het ouderdomspensioen is het bedrag dat je ontvangt wanneer je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Het partnerpensioen is het pensioenbedrag waarover je partner mag beschikken als jij overlijdt.

In Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind je wel op deze website. Bij Inloggen vind je jouw persoonlijke pagina. Deze pagina heet 'Mijn Omgeving'. Daar staan je gegevens en persoonlijke documenten. Laat daar ook je e-mailadres achter. Je logt gemakkelijk in via DigiD.

Wat vind je in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In de eerste laag lees je kort de belangrijkste informatie over onze pensioenregeling. In laag 2 lees je meer over alle onderwerpen van laag 1. In laag 3 vind je juridische en beleidsmatige informatie. Je kunt laag 2 en 3 ook opvragen bij onze Pensioendesk, telefoon 0800-1972.

Pensioen 1-2-3 digitale aanvulling Het Pensioenfonds Detailhandel communiceert zoveel mogelijk digitaal. Dit bespaart kosten en is beter voor het milieu. We hebben hiervoor wel je e-mailadres nodig. Dit kan je doorgeven door in te loggen met je DigiD via ‘Mijn omgeving’ op onze website.

Lees hieronder wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling of bekijk de PDF's van laag 1 en laag 2.

 

Privacy: Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze taken, zoals het salaris. Dat doen we in overeenstemming met de wet. Meer weten? Je vindt onze privacyverklaring hier.

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

 • Ouderdomspensioen

  Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen zolang je leeft. 

  Lees meer
 • Partnerpensioen

  Kom je te overlijden? Dan krijgt je partner partnerpensioen en krijgen je kinderen wezenpensioen. 

  Lees meer
 • Arbeidsongeschikt

  Word je arbeidsongeschikt? Dan gaat je pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar je betaalt dan zelf geen premie meer.

  Lees meer
 • Meer weten?

  Wil je meer weten over je pensioenregeling en over Pensioenfonds Detailhandel?

  Lees meer

Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?

 • Arbeidsongeschikt

  Word je arbeidsongeschikt? Dan krijg je geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen.

  Lees meer

Hoe bouw je pensioen op?

 • Je bouwt op drie manieren pensioen op

  Je bouwt op drie manieren pensioen op: A. AOW: dit pensioen krijg je van de overheid. Op www.svb.nl lees je meer over de AOW. B. Pensioen bij Pensioenfonds Detailhandel. Je bouwt dit pensioen op via je werk. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3. C. Pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

  Lees meer
 • Middelloonregeling

  Ieder jaar bouw je bij ons een stukje pensioen op. Je pensioen is de optelsom van al die stukjes. Vanaf je pensioendatum ontvang je dit pensioen zolang je leeft. Dit heet een middelloonregeling.

  Lees meer
 • Opbouwpercentage

  Je bouwt jaarlijks een deel van je pensioen op. Dat doe je niet over je hele loon. Heb je bijvoorbeeld een fulltime baan, dan bouw je over € 13.101 geen pensioen op. Over jouw loon min dit drempelbedrag bouw je jaarlijks 1,622% pensioen op.

  Lees meer
 • Jij en je werkgever betalen allebei voor jouw pensioen

  Je betaalt elke maand premie voor je pensioen. Je werkgever doet dat ook. Bij Pensioenfonds Detailhandel is de premie 21,6%. Vraag bij je werkgever na hoeveel jij betaalt en hoeveel je werkgever betaalt. De premie die je zelf betaalt, staat ook op je loonstrook.

  Lees meer

Welke keuzes heb je zelf?

 • Waardeoverdracht

  Heb je ergens anders pensioen opgebouwd? Dan kun je dit pensioen meenemen naar Pensioenfonds Detailhandel. Je kunt dit aanvragen via 'Mijn Omgeving'.

  Lees meer
 • Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

  Wil je een deel van jouw partnerpensioen ruilen voor extra ouderdomspensioen? Hiervoor kun je kiezen als je met pensioen gaat.

  Lees meer
 • Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

  Wil je een deel van jouw ouderdomspensioen ruilen voor extra partnerpensioen? Hiervoor kun je kiezen als je met pensioen gaat of als je stopt met werken.

  Lees meer
 • Eerder of later met pensioen

  Wil je eerder of later met pensioen? Vraag dit dan minimaal drie maanden voor je pensioendatum bij ons aan. Overleg dit ook met je werkgever.

  Lees meer
 • Hoger of lager pensioen

  Wil je eerst een hoger pensioen en daarna lager? Of juist andersom? Hiervoor kun je kiezen als je met pensioen gaat.

  Lees meer
 • Pensioenvergelijker

  Bouwde je bij je vorige werkgever ook pensioen op? Klik dan door naar de Pensioenvergelijker om beide pensioenregelingen met elkaar te vergelijken.

  Lees meer

Hoe zeker is je pensioen?

 • Welke risico’s zijn er?

  De hoogte van je pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij jouw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. We hebben namelijk te maken met onder meer de volgende risico's:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioenen duurder. We hebben daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
  Lees meer
 • Waardevast pensioen

  Wij proberen jouw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd:

    Indexatie Verandering van de prijzen
  2017 0,0% 1,4% gestegen
  2016 0,0% 0,3% gedaald
  2015 0,0% 0,8% gestegen
  2014 0,3% 0,6% gestegen
  2013 0,0% 1,7% gestegen
  Lees meer
 • Tekort

  Als we een tekort hebben, nemen we - als dat nodig is - één of meer van deze maatregelen:

  • Je pensioen groeit niet mee met de prijzen.
  • Je premie gaat omhoog.
  • Je pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.

  In de jaren 2015, 2016 en 2017 hebben wij de pensioenen niet verlaagd.

  Lees meer

Welke kosten maken wij?

 • Kosten

  Pensioenfonds Detailhandel maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor de administratie.
  • Kosten om het vermogen te beheren.
  Lees meer

Wanneer moet je in actie komen?

 • Als je van baan verandert

  Als je van baan verandert. Heb je bij ons pensioen opgebouwd, dan kun je dat meenemen naar je nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.

  Lees meer
 • Als je arbeidsongeschikt wordt

  Als je arbeidsongeschikt wordt.

  Lees meer
 • Als je gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat

  Als je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan krijgen wij hiervan automatisch bericht. Woon je ongehuwd samen? Dan kun je jouw partner aanmelden via de 'Mijn Omgeving'.

  Lees meer
 • Als je uit elkaar gaat

  Als je gaat scheiden of je geregistreerd partnerschap beëindigt, dan krijgen wij hiervan automatisch bericht. Woon je niet langer ongehuwd samen? Dan moet je jouw partner afmelden via de 'Mijn Omgeving'.

  Lees meer
 • Als je naar het buitenland verhuist

  Als je naar het buitenland verhuist.

  Lees meer
 • Als je werkloos wordt

  Als je werkloos wordt.

  Lees meer
 • www.mijnpensioenoverzicht.nl

  Wil je weten hoeveel pensioen je in totaal hebt opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

  Lees meer
 • Vragen?

  Heb je vragen of wil je gebruikmaken van een keuzemogelijkheid? Neem dan contact op met onze Pensioendesk, telefoon 0800-1972. Of stuur een e-mail naar deelnemer@pensioenfondsdetailhandel.nl.

  Lees meer

Vragen?

Neem contact op met de Pensioendesk.