Call us icon
Voor onze telefonische helpdesk, ga naar de contactpagina

Elke werkdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

Naar contact pagina

Uw pensioenuitkering

Als u met pensioen bent, ontvangt u een pensioenuitkering van Pensioenfonds Detailhandel. Dit bedrag wordt rechtstreeks op uw IBAN-nummer gestort.

Betaaldata 2021

In 2021 wordt uw pensioen op de volgende data bijgeschreven. Wanneer het pensioen exact op uw rekening staat, is afhankelijk van uw bank. Houd er verder rekening mee dat het pensioen rond feestdagen ook wat later kan worden bijgeschreven.

2021
21 januari22 april22 juli21 oktober
23 februari20 mei23 augustus23 november
23 maart23 juni23 september20 december
Gegevens wijzigen

Sommige wijzigingen hebben gevolgen voor uw pensioen. De meeste wijzigingen krijgt Pensioenfonds Detailhandel automatisch door via de officiële instanties, maar niet alles.
Onderstaande veranderingen dient u zelf aan ons door te geven.

Uw rekeningnummer wijzigt
- Wijzigingsformulier IBAN rekeningnummer Nederland
- Wijzigingsformulier IBAN rekeningnummer buitenland

U heeft een ander adres voor de correspondentie

- Wijzigingsformulier postadres

U wilt loonheffingskorting toepassen of stopzetten

- Wijzigingsformulier toepassing loonheffingskorting

U wilt iemand machtigen om uw pensioengegevens op te vragen en te ontvangen
- Machtiging aanvraag pensioengegevens

Uw samenlevingssituatie wijzigt
- Geef dat aan ons door via de aanvraagformulieren die te vinden zijn in uw persoonlijke pensioenomgeving.

Waardeoverdracht aanvragen
Het aanvraagformulier vindt u in uw persoonlijke pensioenomgeving en is ook op te vragen bij onze Pensioendesk. Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u naar:

Pensioenfonds Detailhandel
Postbus 59205
1040 KE Amsterdam