Mijn pensioenuitkering

Mijn pensioenuitkering

Als u met pensioen bent, ontvangt u een pensioenuitkering van Pensioenfonds Detailhandel. 

U ontvangt pensioen

Vanaf uw pensioendatum ontvangt u iedere maand een pensioenuitkering van ons. Het bedrag wordt rechtstreeks op uw IBAN-nummer gestort. 

Betaaldata 2018 

In 2018 wordt uw pensioen op de volgende data bijgeschreven. Wanneer het pensioen exact op uw rekening staat, is afhankelijk van uw bank. Houd er verder rekening mee dat het pensioen rond feestdagen ook wat later kan worden bijgeschreven.

23 januari 23 april 23 juli 23 oktober
22 februari 23 mei 23 augustus 22 november
22 maart 21 juni 20 september 20 december

Loonheffing en premie zorgverzekering

Pensioenfonds Detailhandel betaalt loonbelasting en premie zorgverzekering voor u aan de Belastingdienst. U hoeft door deze loonheffing minder of geen inkomstenbelasting te betalen. Hoeveel loonheffing u betaalt, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. U betaalt ook premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Wij houden alleen de inkomensafhankelijke bijdrage in. Meer informatie over belastingtarieven vindt u op www.belastingdienst.nl.

 AOW

Naast uw pensioen krijgt u een AOW-uitkering van de overheid. Deze uitkering wordt maandelijks op uw rekening gestort. Uw geboortedatum bepaalt wanneer uw  AOW-uitkering ingaat. Meer informatie over de hoogte en opbouw van uw  AOW-uitkering vindt u op de site van de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl

Rekeningnummer wijzigen

U kunt het rekeningnummer wijzigen waarop de pensioenuitkering binnenkomt. Geef dit schriftelijk aan ons door. Vermeld uw pensioennummer bij het pensioenfonds en het oude en nieuwe rekeningnummer. Stuur een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee en een rekeningafschrift van uw nieuwe rekening.

Bruto-/nettospecificatie

In januari ontvangt u van ons een bruto-/nettospecificatie. U ziet hierop hoe uw pensioenuitkering is opgebouwd en welke inhoudingen er zijn. Deze specificatie ontvangt u ook bij wijzigingen hoger dan 25 eurocent. 

Jaaropgave

Als gepensioneerde geeft u jaarlijks uw inkomen door aan de Belastingdienst. Ieder jaar ontvangt u hiervoor een jaaropgave van ons. Daarop vindt u een aantal vaste onderdelen, zoals gegevens over uzelf en de bedragen die worden uitgekeerd. Heeft u de jaaropgave niet ontvangen vóór 31 maart? Of heeft u de jaaropgave nodig na een overlijden? Neem dan contact met ons op via het contactformulier

Gegevens wijzigen

Bepaalde veranderingen in uw privésituatie hebben gevolgen voor uw pensioen. Daarom is het belangrijk dat wij hiervan op de hoogte zijn:

  • Woont u in het buitenland en gaat u verhuizen, dan kunt u uw adres wijzigen in Mijn profiel, maar geef dit ook door aan de RNI. Gaat u trouwen of scheiden? Breng dan onze Pensioendesk hiervan op de hoogte.
  • Woont u in Nederland en gaat u verhuizen, trouwen of scheiden? Dan hoeft u dit alleen aan uw gemeente door te geven. De gemeente geeft het aan ons door.