Pensioen 1-2-32020-08-31T13:08:28+02:00

Pensioen 1-2-3

Is je nieuwe werkgever aangesloten bij Pensioenfonds Detailhandel? Dan blijf je gewoon pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Detailhandel. Maar is je nieuwe werkgever niet aangesloten bij Pensioenfonds Detailhandel, dan stopt jouw pensioenopbouw bij dit pensioenfonds. Je hoeft je hier geen zorgen over te maken. De pensioenrechten die tot dan toe zijn opgebouwd, zijn jouw rechten.

Het ouderdomspensioen is het bedrag dat je ontvangt wanneer je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Het partnerpensioen is het pensioenbedrag waarover je partner mag beschikken als jij overlijdt.

In Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind je wel op deze website. Bij Inloggen vind je jouw persoonlijke pagina. Deze pagina heet ‘Mijn Omgeving’. Daar staan je gegevens en persoonlijke documenten. Laat daar ook je e-mailadres achter. Je logt gemakkelijk in via DigiD.

Wat vind je in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In de eerste laag lees je kort de belangrijkste informatie over onze pensioenregeling. In laag 2 lees je meer over alle onderwerpen van laag 1. In 
laag 3 vind je juridische en beleidsmatige informatie. Je kunt laag 2 en 3 ook opvragen bij onze Pensioendesk, telefoon 0800-1972.

Pensioen 1-2-3 digitale aanvulling
Het Pensioenfonds Detailhandel communiceert zoveel mogelijk digitaal. Dit bespaart kosten en is beter voor het milieu. We hebben hiervoor wel je e-mailadres nodig. Dit kan je doorgeven door in te loggen met je DigiD via ‘Mijn omgeving’ op onze website.

Lees hieronder wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling of bekijk de PDF’s van laag 1 en laag 2.

Ouderdomspensioen
Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen zolang je leeft.
Lees meer 

Partnerpensioen 
Kom je te overlijden? Dan krijgt je partner partnerpensioen en krijgen je kinderen wezenpensioen.
Lees meer

Arbeidsongeschikt
Word je arbeidsongeschikt? Dan gaat je pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar je betaalt dan zelf geen premie meer.
Lees meer

Meer weten?
Wil je meer weten over je pensioenregeling en over Pensioenfonds Detailhandel?
Lees meer

Arbeidsongeschikt
Word je arbeidsongeschikt? Dan krijg je geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen.
Lees meer

Je bouwt op drie manieren pensioen op
Je bouwt op drie manieren pensioen op: A. AOW: dit pensioen krijg je van de overheid. Op www.svb.nl lees je meer over de AOWB. Pensioen bij Pensioenfonds Detailhandel. Je bouwt dit pensioen op via je werk. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3. C. Pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Middelloonregeling
Ieder jaar bouw je bij ons een stukje pensioen op. Je pensioen is de optelsom van al die stukjes. Vanaf je pensioendatum ontvang je dit pensioen zolang je leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Opbouwpercentage
Je bouwt jaarlijks een deel van je pensioen op. Dat doe je niet over je hele loon. Heb je bijvoorbeeld een fulltime baan, dan bouw je over € 14.034 geen pensioen op. Over jouw loon min dit drempelbedrag bouw je jaarlijks 1,56% pensioen op.

Jij en je werkgever betalen allebei voor jouw pensioen
Je betaalt elke maand premie voor je pensioen. Je werkgever doet dat ook. Bij Pensioenfonds Detailhandel is de premie 22,5%. Vraag bij je werkgever na hoeveel jij betaalt en hoeveel je werkgever betaalt. De premie die je zelf betaalt, staat ook op je loonstrook.

Waardeoverdracht
Heb je ergens anders pensioen opgebouwd? Dan kun je dit pensioen meenemen naar Pensioenfonds Detailhandel. Je kunt dit aanvragen via ‘Mijn Omgeving‘.

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen
Wil je een deel van jouw partnerpensioen ruilen voor extra ouderdomspensioen? Hiervoor kun je kiezen als je met pensioen gaat.

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen
Wil je een deel van jouw ouderdomspensioen ruilen voor extra partnerpensioen? Hiervoor kun je kiezen als je met pensioen gaat of als je stopt met werken.

Eerder of later met pensioen
Wil je eerder of later met pensioen? Vraag dit dan minimaal drie maanden voor je pensioendatum bij ons aan. Overleg dit ook met je werkgever.

Hoger of lager pensioen
Wil je eerst een hoger pensioen en daarna lager? Of juist andersom? Hiervoor kun je kiezen als je met pensioen gaat.

Pensioenvergelijker
Bouwde je bij je vorige werkgever ook pensioen op? Klik dan door naar de Pensioenvergelijker om beide pensioenregelingen met elkaar te vergelijken.
Lees meer 

Welke risico’s zijn er?
De hoogte van je pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij jouw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. We hebben namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioenen duurder. We hebben daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Waardevast pensioen
Wij proberen jouw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd:

2018 0,1% 1,7% gestegen
2017 0,0% 1,4% gestegen
2016 0,0% 0,3% gedaald
2015 0,0% 0,8% gestegen
2014 0,3% 0,6% gestegen
2013 0,0% 1,7% gestegen

Tekort
Als we een tekort hebben, nemen we – als dat nodig is – één of meer van deze maatregelen:

  • Je pensioen groeit niet mee met de prijzen.
  • Je premie gaat omhoog.
  • Je pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.

In de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018 hebben wij de pensioenen niet verlaagd.

Kosten

Pensioenfonds Detailhandel maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie, de uitbetaling van de pensioenen en het innen van de premies.

Ook maken wij kosten voor de communicatie, zoals brieven, het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en de website. Het beheren en beleggen van vermogen kost ook geld. Wij betalen bijvoorbeeld voor de aan- en verkoop van aandelen.

Als je van baan verandert

Als je ergens anders een nieuwe baan krijgt, dan kun je jouw opgebouwde pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dit heet waardeoverdracht. Dit moet je daar zelf aanvragen

Neem je jouw pensioen niet mee? Dan blijft het staan bij Pensioenfonds Detailhandel. Je betaalt er dan geen premie meer voor en bouwt verder pensioen op met de pensioenregeling van je nieuwe werkgever.

Heb je al eerder pensioen opgebouwd? Dan kun je dit meenemen naar Pensioenfonds Detailhandel. Je vraagt dit aan op jouw persoonlijke pagina, de ‘Mijn omgeving’.

Als je arbeidsongeschikt wordt
Lees meer

 

Als je gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat
Als je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan krijgen wij hiervan automatisch bericht. Woon je ongehuwd samen? Dan kun je jouw partner aanmelden via de ‘Mijn Omgeving‘.
Lees meer 

Als je uit elkaar gaat
Als je gaat scheiden of je geregistreerd partnerschap beëindigt, dan krijgen wij hiervan automatisch bericht. Woon je niet langer ongehuwd samen? Dan moet je jouw partner afmelden via de ‘Mijn Omgeving 

Lees meer 

Als je naar het buitenland verhuist
Lees meer

Als je werkloos wordt

Lees meer

 

www.mijnpensioenoverzicht.nl
Wil je weten hoeveel pensioen je in totaal hebt opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Vragen?
Heb je vragen of wil je gebruikmaken van een keuzemogelijkheid? Neem dan contact op met onze Pensioendesk, telefoon 0800-1972. Of stuur een e-mail naar deelnemer@pensioenfondsdetailhandel.nl.