Pensioenaangifte

Om de pensioenpremie te kunnen vaststellen, levert u alle loon- en dienstverbandgegevens van uw werknemers bij ons aan. Dat doet u elke maand of elke vier weken via de pensioenaangifte. Op basis van deze gegevens bepalen wij uw premie en ontvangt u een premienota.

Ontvangen wij de pensioenaangifte te laat of ontbreekt meer dan de helft van de loongegevens? Dan ontvangt u een ambtshalve nota. Deze nota is gebaseerd op een schatting of op de laatst opgelegde premienota. Zodra wij een volledige en correcte pensioenaangifte van u ontvangen, wordt deze ambtshalve nota gecorrigeerd.

Wat is de pensioenaangifte?
Voor het aanleveren van de gegevens maakt u gebruik van de pensioenaangifte. Dit is een XML-bestand waarmee u de loon- en dienstverbandgegevens van uw werknemers bij ons aanlevert. Wij hebben deze gegevens nodig om de pensioenpremie en pensioenopbouw van uw werknemers te kunnen vaststellen. Vanuit uw salarispakket kunt u de pensioenaangiftes rechtstreeks naar ons verzenden. Uw softwareleverancier kan u hierbij helpen. Let op dat u geen loonaangifte naar ons toestuurt! Deze kunnen wij door de afwijkende berichtspecificaties niet verwerken.

Doet u voor het eerst pensioenaangifte? Lees dan eerst de handleiding van uw softwareleverancier.

Hoe ziet u of de pensioenaangifte volledig is?
U kunt eenvoudig via het werkgeversportaal zien of uw pensioenaangifte volledig is. Hiervoor gaat u naar het tabblad ‘Werknemer’. Vervolgens selecteert u het tijdvak dat u wilt controleren. Als u de grijze balk naar rechts sleept, ziet u de kolommen ‘pensioengevend loon’ en ‘gewerkte uren’. Een aangifte is volledig als voor alle premieplichtige werknemers beide kolommen zijn ingevuld. Ook als een werknemer niet heeft gewerkt, levert u een pensioenaangifte aan. U vult voor deze werknemer(s) dan 0,00 pensioengevend loon en 0,00 gewerkte uren in.

U besteedt de pensioenaangifte uit
Het aanleveren van de pensioenaangifte kunt u uitbesteden aan uw administrateur. U machtigt uw administratiekantoor dan om voor u gegevens aan te leveren. Zodra uw administratiekantoor is gemachtigd, ontvangt deze een eigen account om in te loggen op het werkgeversportaal. Ook als u de pensioenaangifte uitbesteedt, kunt u beiden de status van de aanlevering bekijken via het werkgeversportaal.

Wanneer levert u de pensioenaangifte bij ons aan?
Via Aanlever- en notadata ziet u precies wanneer de gegevens bij ons binnen moeten zijn. Het is belangrijk dat u de aangifte op tijd stuurt. Wij kunnen u dan ook een juiste nota sturen.

Voortgang volgen gegevensaanlevering via werkgeversportaal
Via het werkgeversportaal kunt u de voortgang van uw gegevensaanlevering volgen. U vindt dit op tabblad Bestandsaanlevering. Met een kleur wordt per maand of periode de status weergegeven:

  • groen: wij hebben uw pensioenaangifte ontvangen en verwerkt. Dit betekent niet automatisch dat de aangifte volledig is. U kunt zelf controleren of uw aangifte volledig is via ‘Hoe kan ik zien of een aangifte volledig is?’.
  • geel: wij hebben uw pensioenaangifte ontvangen, maar nog niet verwerkt. De aangifte staat in de wacht en wordt na enige tijd alsnog verwerkt. Gebeurt dit niet, neem dan contact op met onze Werkgeversdesk.
  • rood: wij hebben uw pensioenaangifte ontvangen, maar we kunnen deze niet verwerken. Neem conact op met onze Werkgeversdesk.