Ziekte/arbeidsongeschiktheid

Ziekte/arbeidsongeschiktheid

Een werknemer is (langdurig) ziek. Wat is er bij ziekte en arbeidsongeschiktheid voor het pensioen geregeld en wat moet u daarover weten? Kijk voor meer informatie ook op het werknemersdeel van deze website.

Uw werknemer is ziek

In de eerste twee jaar van een ziekte betaalt u het loon van de werknemer geheel of gedeeltelijk door. In het eerste ziektejaar meestal voor 100%, in het tweede ziektejaar vaak voor 70%. De pensioenopbouw gaat gewoon door.

Lager loon, lagere pensioenopbouw

Als het loon van uw werknemer door ziekte verlaagd is, gaat ook de pensioengrondslag omlaag. Uw werknemer bouwt dan minder pensioen op. Wil uw werknemer zijn pensioenopbouw op dezelfde manier voortzetten? Dan kan hij ervoor kiezen om zelf over de daling van de pensioengrondslag pensioenpremie betalen. Uw werknemer moet hiervoor een aanvraag doen bij de Pensioendesk.

Uw werknemer zit in de WIA of WAO

Na twee jaar ziekte komt een werknemer in de WIA. Werknemers die vóór 1 januari 2004 ziek werden, hebben te maken met de WAO. De pensioenopbouw gaat dan gedeeltelijk door, afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Het pensioenfonds neemt de betaling van de pensioenpremie (gedeeltelijk) over. Uw werknemer blijft dus pensioen opbouwen, totdat hij weer volledig aan het werk gaat of met pensioen gaat.

Welke percentages?

De premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid wordt berekend over de pensioengrondslag: 

Percentage arbeidsongeschiktheid (WAO)  Percentage arbeidsongeschiktheid (WIA) Percentage pensioengrondslag
0%-25% 0%-35% 0%
25%-45% 35%-45% 25%
45%-65% 45%-65% 50%
65%-100% 65%-100% 100%

Een rekenvoorbeeld

Een werknemer werkt fulltime, verdient op jaarbasis € 25.564,- en is voor 47% arbeidsongeschikt. Zijn pensioengrondslag voor 2015 is dan: € 25.564,- (loon) - € 12.564,- (franchise 2015) = € 13.000,-.

Voor iemand die 47% arbeidsongeschikt is, wordt de pensioenopbouw voor 50% premievrij voortgezet. De premievrije pensioenopbouw wordt berekend over een pensioengrondslag van € 6.500,- (50% x € 13.000,-). In 2015 bedraagt de totale premie 19,4%. De premie voor de premievrije pensioenopbouw bedraagt dus € 1.261,- (19,4% x € 6.500,- = € 1.261,-). Deze premie betaalt het pensioenfonds. Voor de deelnemer is de voortzetting van zijn ouderdomspensioen premievrij. Hij betaalt voor dit deel geen premie.

De resterende 50% is hij werkzaam. Hierover wordt door de werkgever de premie ingehouden en een deel daarvan betaalt de werknemer.  

U houdt ons op de hoogte

We nemen de betaling van de pensioenpremie alleen over als een werknemer direct vanuit een dienstverband in de WIA (eerder: WAO) komt. De betrokkene moet vanuit het dienstverband zijn ziekgemeld. Uw werknemer hoeft ons niet zelf te informeren over de arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door UWV.