Einde relatie

Als je gaat scheiden, heeft dat gevolgen voor jouw pensioen. Het kan hierbij gaan om:

  • Een officiële ontbinding van het huwelijk.
  • Een scheiding van tafel en bed.
  • Beëindiging van een geregistreerd partnerschap.

Pensioen delen met je ex-partner
Volgens de wet moet je het ouderdomspensioen dat je tijdens het huwelijk of partnerschap hebt opgebouwd, delen met je ex-partner. Dit geldt als je getrouwd was of als je een geregistreerd partnerschap had. Dat het pensioen tussen jouw en je ex-partner wordt verdeeld heet verevening. Andersom geldt hetzelfde: als je ex-partner een eigen pensioen ontvangt, heb je na de scheiding recht op een deel daarvan. Je kunt in het echtscheidingsconvenant afwijkende afspraken maken over de verevening. Afstand doen van het recht op verevening is ook mogelijk.

Als je overlijdt, heeft je ex-partner bovendien recht op het partnerpensioen dat je tot de scheiding hebt opgebouwd. Dit heet het bijzonder partnerpensioen. Dit geldt als je getrouwd was, een geregistreerde partnerschap had of samenwoonde. Je ex-partner kan afstand doen van het bijzonder partnerpensioen.

Afspraken ex-partner omzetten in een nieuw pensioen
Normaal gesproken krijgt je ex-partner pas zijn/haar deel van het ouderdomspensioen op het moment dat je je pensioenuitkering ontvangt. Je kunt bij de scheiding echter ook andere afspraken maken. Zo kunnen de pensioenaanspraken van je ex-partner worden omgezet in een eigen ouderdomspensioen. Dat gaat in als hij/zij zelf met pensioen gaat. Dit heet conversie. Het pensioenfonds moet hier wel akkoord mee gaan en bij conversie zullen kosten in rekening worden gebracht.

Nieuwe partner
Krijg je na een scheiding een nieuwe partner? Dan kan deze partner ook recht op partnerpensioen hebben wanneer je overlijdt. Je nieuwe partner krijgt dan niet het volledige partnerpensioen, omdat een deel als bijzonder partnerpensioen naar je ex-partner gaat.

Moet ik iets doen?
Geef je verzoek om verevening zo snel mogelijk aan ons door, in ieder geval binnen twee jaar na de echtscheiding. En laat ons weten welke verdelingskeuze je hebt gemaakt via het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen’. Dit formulier kun je downloaden van www.rijksoverheid.nl.

Ontvangt het Pensioenfonds Detailhandel het formulier niet binnen twee jaar, dan betaalt het pensioenfonds het pensioen niet aan de ex-partner uit maar alleen aan de deelnemer. De verdeling van het pensioen moet je dan zelf regelen.

2020-03-11T14:12:53+01:0011 juli 2018|